Wystawa uświetniająca otwarcie Nowego Kanału Sueskiego

2015-635736967906843384-684

Stela z przedstawieniem Ramzesa I. Jeden z zabytków prezentowanych na wystawie. Źródło: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/9/44/136426/Heritage/Museums/New-Suez-Canal-exhibition-at-Egyptian-Museum.aspx

W Muzeum Egipskim w Kairze otwarta została wystawa uświetniająca uroczystość otwarcia nowego Kanału Sueskiego. Ekspozycja pod tytułem „Odkrycia wschodniej bramy Egiptu” prezentuje historię rejonu, w którym powstała nowa inwestycja oraz jego militarnego znaczenia, jakie pełnił od starożytności po czasy współczesne. Na wystawie można zatem obejrzeć zabytki wydobyte podczas prac archeologicznych prowadzonych na stanowiskach zlokalizowanych na wschodnim i zachodnim brzegu Kanału Sueskiego, takich jak Pelusium, Tel Habuwa, Tel Abu Seifi, Tel Kedwa and Tel Al-Heir. Zdjęcia umieszczone między gablotami pokazują ja przebiegały badania archeologiczne w tym terenie, poprzedzające rozpoczęcie prac budowlanych.

MK – na podstawie Ahram Online

źródło: http://english.ahram.org.eg/Index.aspx