Tell el-Murra – osada z okresu wczesnodynastycznego i Starego Państwa

Fot. N. Małecka-Drozd

Fot. N. Małecka-Drozd

W sezonie 2017 prace wykopaliskowe skoncentrowane są przede wszystkim w obrębie wykopu T5. Wykop ten zlokalizowany jest w północno-wschodniej części tellu i obejmuje obszar 15×21 m. Do tej pory odsłonięte zostały tu pozostałości fragmentu osady, która funkcjonowała co najmniej do końca Starego Państwa (VI dynastia). W tym roku prace archeologiczne skupiają się na warstwach datowanych na okres wczesnodynastyczny oraz sam początek Starego Państwa (III-IV dynastia).

Wstępna analiza odsłoniętych do tej pory konstrukcji oraz towarzyszących im zabytków (ceramiki, krzemieni, zabytków kamiennych i in.) pozwala stwierdzić, że ta część osady na Tell el-Murra miała charakter gospodarczy. Wśród odkrytych struktur znajdują się m.in. silosy czy pomieszczenia, gdzie mogło odbywać się mielenie ziarna czy pieczenie chleba.

Fot. E. Kuciewicz

Fot. E. Kuciewicz

Bardziej szczegółowe interpretacje będą możliwe po uzyskaniu wyników analiz prowadzonych przez poszczególnych członków ekspedycji. W tegorocznej kampanii biorą udział specjaliści z takich dziedzin, jak: ceramologia, archeobotanika, krzemieniarstwo, architektura, itd. Szczegóły ich pracy przedstawimy bliżej w kolejnych postach.

NMD & MK