TELL EL-MURRA – już wkrótce rozpoczęcie kolejnego sezonu badań !

2---DSC_0059Trwa ostatni etap przygotowań do kolejnego sezonu badań archeologicznych w Tell el-Murra. Już w pierwszej połowie marca krakowscy archeolodzy rozpoczną prace na pochodzącym z IV/III tysiąclecia p.n.e. stanowisku zlokalizowanym w północno-wschodniej części Delty Nilu. Wykopaliska będą koncentrować się na osadzie oraz na obszarze cmentarzyska.

Badania archeologiczne w Tell el-Murra prowadzone są od 2008 roku. Wyrastające obecnie pośród pól uprawnych wzgórze kryjące pozostałości starożytnej osady wciąż wznosi się na wysokość ok. 3 do 4m powyżej poziomu pól uprawnych.

Dotychczasowe prace umożliwił określenie chronologii stanowiska, a zwłaszcza okresu, w którym pojawili się tutaj pierwsi osadnicy. Osada założona została w okresie predynastycznym (ok. połowy 3500 p.n.e.), kiedy na terenie Delty Nilu rozwijała się kultura dolnoegipska. Następnie zamieszkali w niej napływający z południa przedstawiciele kultury Nagada. Funkcjonowała również na początku istnienia państwa egipskiego, w okresie wczesnodynastycznym (I-II dynastia: ok.3050-2686 p.n.e.). Z czasem zmniejszały się jednak jej rozmiary. W okresie Starego Państwa (III-VI dynastia: ok. 2686-2200 p.n.e.), zamieszkana była już tylko część wschodnia oraz północna. Ostatni mieszkańcy opuścili natomiast osadę prawdopodobnie pod koniec tego okresu, w czasach VI dynastii – ok.2200 p.n.e.

Prace wykopaliskowe w Tell el-Murra prowadzone są w trzech częściach stanowiska. W obrębie wykopów położonych w części północno-wschodniej oraz wschodniej odsłaniane są pozostałości osady z budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi z okresu Starego Państwa. Potwierdzono również występowanie w tej części starszych konstrukcji, w tym związanych z początkami istnienia osady. Natomiast w części południowo-zachodniej znajduje się cmentarzysko. Wśród dotychczas przebadanych grobów większość datowana jest na okres wczesnodynastyczny.

Więcej informacji na stronie ekspedycji: www.murra.pl