Świątynia Mut ponownie otwarta dla zwiedzających

satelliteviewmutWchodzący w skład wielkiego kompleksu sakralnego w Karnaku okręg bogini Mut będzie ponownie otwarty dla zwiedzających.
Główną budowlą okręgu jest świątynia dedykowana bogini Mut, która tworzyła razem ze swoim małżonkiem Amonem oraz ich dzieckiem Chonsu tzw. triadę tebańską, czczoną szczególnie na terenie Karnaku.  Przybytek Mut otoczony był z trzech stron jeziorem Aszeru. W skład okręgu wchodziły także kaplice-repozytoria na barki oraz sanktuarium Chonsu-Dziecka.

Okręg Mut, podobnie jak cały kompleks w Karnaku powstał głównie w okresie Nowego Państwa (XVIII-XX dynastia, XVI-VXI w.p.n.e.), rozbudowywany był następnie przez kolejnych władców aż po czasy grecko-rzymskie. Przybytek małżonki Amona połączony jest z dromosem ze znajdującym się na północ od niego okręgiem dedykowanym Amonowi-Re.

Od 2001 roku badania na terenie okręgu Mut prowadzi zespół archeologów
z John Hopkins University. W trakcie dotychczasowych prac badacze odkryli pozostałości ceglanych budowli, ceramiki oraz innych zabytków datowane na okres od Nowego Państwa aż po czasy ptolemejskie.

MK-na podstawie: Pharaon Magazine, Hopkins in Egypt Today

więcej informacji: http://pharaon-magazine.com/ oraz http://neareast.jhu.edu/