Rozkwit Aleksandrii w średniowieczu?

Prace na nekropoli (Fot. W. Jerke). Za: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci

Prace na nekropoli (Fot. W. Jerke). Za: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci

Do tej pory uważano, że wraz z podbojem Egiptu przez Muzułmanów w VII wieku n.e. rozpoczął się upadek Aleksandrii. Miasto, które w okresie grecko-rzymskim zamieszkiwało 500-600 tys. ludzi miało stopniowo podupaść i się wyludnić. Upadek Aleksandrii miał trwać aż do czasów mameluckich (XIII-XIV w.), kiedy to zamieszkiwało ją zaledwie 6 tys. ludzi.

Według ustaleń antropologa i archeologa Roberta Mehlera z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, historia miasta mogła być bardziej skomplikowana. Na podstawie badań prowadzonych na terenie muzułmańskiego cmentarza, założonego na gruzach starożytnego kompleksu akademickiego na Kom el-Dikka w Aleksandrii, naukowiec uważa, że miasto przeżywało rozkwit również w czasach Fatymidów (XI-XII w.).

Nekropola, badana od ponad 50 lat, jest olbrzymia. Do dziś nie udało się ustalić jej pełnego zasięgu. Do dziś odkryto szczątki ok. 2500 osób, co stanowi bogaty materiał porównawczy. Wyraźnie widać wzrost liczby pochówków pomiędzy wiekami IX-X a XI-XII, poprawiła się także jakość samych grobów, które w okresie fatymidzkim wykonywano staranniej, z lepszego gatunku budulca. W okresie XI-XII w. zwiększa się również ilość kobiet pochowanych w podeszłym wieku, co pozwala przypuszczać, że w tym okresie zwiększył się dobrobyt mieszkańców miasta. Kobiety żyły dłużej.

Robert Mahler będzie kontynuował analizę tych zagadnień w ramach pracy doktorskiej.

NMD

Źródło: PAP