Predynastyczna sztuka naskalna odkryta w pobliżu Luksoru

Sztuka naskalna odkryta w El-Khawy, fot. Uniwersytet w Yale

Sztuka naskalna odkryta w El-Khawy, fot. Uniwersytet w Yale

Jak informuje portal Archaeology, w miejscowości El-Khawy w pobliżu Luksoru odkryto przedstawienia sztuki naskalnej datowanej na 6000 BP. Obszar ten został wcześniej poddany prospekcji terenowej przez badaczy z Uniwersytetu w Yale i egipskiego Ministerstwa Starożytności z uwagi na krzyżujące się w tym miejscu starożytne szklaki handlowe. Charakterystyczny dla tej kategorii zabytków jest fakt, iż tego typu sztuka pojawiała się m. in. wzdłuż głównych węzłów komunikacyjnych. Odkryte nie dawno przykłady, przestawiają głowę byka, dwa bociany ustawione antytetycznie do siebie z ibisem górujący nad nimi. Jak wyjaśnia John Coleman Darnell (Uniwersytet w Yale), postacie zostały umieszczone od prawej do lewej, identycznie jak późniejsze teksty egipskie. Te symbole nie są jeszcze „fonetycznymi literami”, ale mogą być świadectwem „przejścia z przedstawiania świata przyrody do hieroglifów”, dodaje badacz.

więcej o odkryciu >> tutaj

źródło: Archaeology

GBP