Ponad 1/4 Egipcjan jest niepiśmienna

Dzieci egipskie w drodze do szkoły. Źródło: http://fatmaewa.blogspot.com/2009_12_01_archive.html

Dzieci egipskie w drodze do szkoły. Źródło: http://fatmaewa.blogspot.com/

Najnowsze badania przeprowadzone przez Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) wskazują, że 18.5 % Egipcjan oraz aż 33.6 % Egipcjanek nie umie pisać ani czytać. W skali całego kraju wskaźnik ten wynosi nieco ponad 25 % ludności. Największy wskaźnik analfabetyzmu występuje wśród Egipcjan powyżej 60 roku życia i wynosi aż 64.9 %. Jednocześnie wśród młodzieży jest on stosunkowo niski i wynosi 8.6 %.  Wyniki badań wahają się również pomiędzy poszczególnym regionami kraju – największy odsetek niepiśmiennych obywateli zanotowano w prowincji Asjut w Górnym Egipcie, najniższy natomiast w prowincji Morze Czerwone – 6.8 %. W stolicy oraz najbliżych miastach, składających się razem na metropolię tzw. Wielkiego Kairu, analfabetyzm osiąga wielkość 15.9 % (20.5 % kobiet oraz 11.3 % mężczyzn).

Nauczanie początkowe. Źródło: http://fatmaewa.blogspot.com/2009_12_01_archive.html

Nauczanie początkowe. Źródło: http://fatmaewa.blogspot.com/

Wątpliwości co do wyników badania ma szef Egyptian Center for Education Rights (ECER), Abdel Hafiz Tayel. Uważa on, że zły jest sposób liczenia wskaźnika analfabetyzmu w kraju. Według Tayel’a mianem piśmiennych określa się często osoby formalnie zapisane na odpowiednie kursy, nie uwzględniając liczby osób faktycznie na nie uczęszczających czy zdających testy.  Według niego około 1/3 egipskich uczniów nie posiada odpowiednich umiejętności pisania i czytania ze względu na bardzo słaby poziom edukacji w kraju.

Bardziej szczegółowe wyniki badań będą dostępne w 2016 roku.

 

NMD

na podstawie: www.egyptianstreets.com