Polscy badacze na tropie starożytnego klimatu

Praca polskich geologów w Egipcie. Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400580,polacy-rozpoznaja-klimat-egiptu-sprzed-tysiacleci.html

Praca polskich geologów w Egipcie. Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400580,polacy-rozpoznaja-klimat-egiptu-sprzed-tysiacleci.html

Grupa polskich badaczy z Wydziału Geologii UW pod kierunkiem prof. Leszka Marksa wykonała osiem kilkumetrowych odwiertów geologicznych w północnej części Egiptu. Prace prowadzone były głównie w północnej Delcie Nilu, w okolicy przybrzeżnych jezior Edku, Blorus i Marjut. Naukowcy przyznają jednak, że szczególne znaczenie będą miały rdzenie pobrane po południowej stronie Birket Karun w Oazie Fajum.

Badacze pracujący w ramach Nile Climate Change Project (NCCP), projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, po raz pierwszy w historii przeprowadzą tak szczegółowe analizy na rdzeniach pobranych w tym rejonie. Znaczenie projektu wynika również z wyjątkowej kompletności pobranych rdzeni, z których udało się uzyskać już około 1000 próbek.

Zebrane próbki, przetransportowane już do Warszawy, gdzie zostały poddane analizom specjalistów z różnych dziedzin. Wstępne wyniki dobrze korespondują z rezultatami prac archeologicznych w regionie i potwierdzają postulowaną wcześniej kombinację okresów suszy i zwiększonej wilgotności.

W skład projektu wchodzą specjaliści z Polski, Egiptu oraz Chin.

NMD

Na podstawie: PAP-Nauka w Polsce