Piramidy w Gizie pod prywatną „opieką”

e4afad44-4259-487a-95c9-b02300a5e8b5 (1)

Źródło: http://www.cairoscene.com/BusinessAndPolitics/The-Giza-Pyramids-Will-Now-Be-Run-By-Private-Companie

Egipski rząd podejmuje wszelkie starania w celu ożywienia egipskiej turystyki, która od czasu rewolucji w 2011 roku mocno osłabła. W ramach poprawy kondycji tego sektora gospodarki zdecydował się powierzyć zarządzanie piramidami w Gizie prywatnym firmom. Jedna z nich, za kwotę pięciu milionów funtów egipskich została wynajęta na rok do utrzymywania porządku w na obszarze, gdzie znajdują się piramidy, dwie inne mają zająć się zarządzaniem i bezpieczeństwem w rejonie słynnych budowli.
Rząd ogłosił również wzmocnienie policji turystycznej oraz współpracę z Ministerstwem w celu odbudowy pobliskiego komisariatu oraz szpitala.

Według danych Egypt’s Tourism Authority, w pierwszej połowie 2016 roku liczba turystów w Egipcie spadła o 50%, zdaniem pracowników turystyki ten odsetek był znacznie wyższy.

MK – na podstawie CairoScene
źródło: http://www.cairoscene.com/