Odkryto grób Chaba, faraona III dynastii

uc15800

Naczynie z imieniem Horusowym Chaba. Źródło: http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/chronology/kingkhaba.html

Odkrycia dokonali badacze z National Geographic Society in Egypt działający we współpracy z Ministerstwem Starożytności. Grób wykonany z cegły mułowej, należący do władcy III dynastii o imieniu Chaba zlokalizowany został na stanowisku Quwesna, położonym w Delcie Nilu.
Jak podaje Minister Starożytności, Mamdouh Eldamaty, to pierwsze odkrycie w tym miejscu, datowane na tak wczesny okres. Do tej pory Quwesna znana była dzięki odkryciom grobów z czasów grecko-rzymskich.

Właściciel grobowca, faraon o imieniu Horusowym Chaba jest słabo znaną badaczom postacią. Był on prawdopodobnie ostatnim władcą III dynastii (Stare Państwo), którego przypuszczalnie należy łączyć z królem Hunim, wymienianym przez listę królewską z Sakkara oraz Kanon Turyński, przypisujący mu 24 lata panowania.

MK- na podstawie Ahram Online

Źródło: http://english.ahram.org.eg/Index.aspx