Odkrycie grobu nieznanego dotąd egipskiego faraona

Cartouche with the name of king Senebkay

Imię faraona Seneb-Kaya zapisane w kartuszu.

W pobliżu Abydos natrafiono na grobowiec należący do nieznanego dotąd faraona o imieniu Seneb-Kay. Jak informuje dr Mohamed Ibrahim, imię należy prawdopodobnie do jednego z królów Abydos, rządzących w Egipcie podczas II Okresu Przejściowego.

Odkrycia dokonali archeolodzy z University of Pennsylvania, prowadzący badania na stanowisku Sohag, zlokalizowanym na południe od Abydos. W zeszłym roku ta sama ekspedycja natrafiła w tym miejscu na pochówek faraona Sebekhotepa I, założyciela XIII dynastii (II Okres Przejściowy).

Do budowy grobowca użyto kamiennych bloków pochodzących z innej budowli z czasów Średniego Państwa. Wewnątrz znaleziono drewniany sarkofag z pozostałościami szkieletu faraona. Niestety był on w dużej mierze zniszczony, prawdopodobnie przez starożytnych rabusiów, którzy zabrali z grobu także wyposażenie. Przetrwały tylko naczynia kanopskie, w których przechowywano wnętrzności zmarłego.

MK-na podstawie: Luxor Times Magazine

więcej informacji: http://luxortimesmagazine.blogspot.com/