Odkrycie archeologów w pobliżu piramid w Gizie

Egypt.Giza.Sphinx.02Archeolodzy z Kelsey Museum of Archaeology na University of Michigan, prowadzący badania na terenie starożytnego miasta w pobliżu słynnych piramid w Gizie, odkryli  dom zamieszkiwany przez wysokich rangą urzędników około 4500 lat temu.

Podczas prac badacze odsłonili dom zawierający około dwadzieścia jeden pomieszczeń. Budynek był częścią miasta powstałego i funkcjonującego głównie w okresie odpowiadającym budowie najmłodszej z piramid w Gizie, należącej do faraona Mykerinosa. Ponadto, w pobliżu domu archeolodzy zlokalizowali szczątki młodego bydła, zęby lamparta oraz pieczęcie wysokich rangą urzędników, zawierające ich tytuły. Ciekawy jest stan znalezisk, poza zębami nie znaleziono szczątków lampartów, natomiast spośród kości bydła dominują tylne kończyny.

Jak wskazują badacze, R. Redding oraz M.Lehner z Ancient Egypt Research Associates, wszystkie te znaleziska wskazują prawdopodobnie na wysoki status osób, które tu zamieszkiwały. Byli to przypuszczalnie kapłani, członkowie dworu królewskiej.

R. Redding tłumaczy, w oparciu o przedstawienia na malowidłach z okresu Starego Państwa, że wysocy rangą kapłani, członkowie rodzin królewskich nosili skóry lampartów niepozbawione głów zwierząt, z które przypuszczalnie podczas ruchu straciły kilka zębów. Jak pokazują reliefy, kapłani składali w ofierze przednie kończyny młodego bydła, sami natomiast spożywali pozostałości po ofierze, czyli tylne kończyny.

MK-na podstawie: Live Science
więcej informacji: http://www.livescience.com/