Obchody dnia Lepsiusa

Bez-nazwy-1W grudniu 2013 roku w Niemieckim Instytucie Archeologicznym w Kairze odbyły się obchody święta dnia Lepsiusa, upamiętniające działania słynnego niemieckiego archeologa Karla Richarda Lepsiusa, który żył w XIX wieku.

Wśród wielu zaproszonych gości, wybitnych uczonych ze świata archeologii Egiptu znalazł się również profesor Krzysztof Ciałowicz, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Ciałowicz uświetnił wydarzenie odczytem na temat początków formowania się państwa egipskiego w świetle badań na stanowisku Tell e-Farcha (Wschodnia Delta). Profesor Ciałowicz razem z doktorem M. Chłodnickim z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu od kilkunastu lat z wielkim powodzeniem kieruje wykopaliskami w Tell el-Farcha (http://www.farkha.org/).

 

MK-na podstawie: DAI Kairo – German Archaeological Institute Cairo

więcej informacji: http://www.dainst.org/