Nowe formy biletów dla zwiedzających egipskie muzeum i stanowiska archeologiczne

muzeum kairskie

Narodowe Muzeum w Kairze, źródło: Daily News Egypt

Jak donosi Daily News Egypt, Ministerstwo Starożytności oferuje nową formę rocznych biletów umożliwiających zwiedzanie muzeów i stanowisk archeologicznych. Proponowane stawki są zróżnicowane i dla Egipcjan koszty takiego biletu to 200 LE, studentów egipskich uczelni – 50 LE, dla turystów zagranicznych 90$ i studentów zagranicznych uczelni – 50 $. Wprowadzenie takich biletów ma na celu przede wszystkim poprawę sektoru turystycznego i jednocześnie zwiększenie wpływów dla samego Ministerstwa. Jak podaje Daily News Egypt, służby starożytności straciły w ostatnich latach ponad 90% swoich wpływów, co zmusiło do poszukiwania nowych form dochodów. Szczytowy przychód ministerstwa Starożytności miał miejsce w roku 201o i wynosił 1.4 mld LE. W zeszły roku wynosiły mniej niż 100 mln LE. Ruch turystyczny w ciągu ostatniego roku spadł o 40% w porównaniu z rokiem 2015 i wynosił w granicach 5,4 mln odwiedzających.
więcej >>
źródło: Daily News Egypt

GBP