Nilometr odkryty na terenie Delty

02-nilometer-cairo-nile-river.adapt.885.1

Fragment nilometru odkrytego w Thmuis. Zdjęcie: GREG BONDAR, TELL TIMAI PROJECT. Źródło: http://news.nationalgeographic.com/2016/05/160517-nilometer-discovered-ancient-egypt-nile-river-archaeology/

Odkrycia dokonali robotnicy podczas budowy fundamentów pod stację pomp w pobliżu miasta El Mansoura, w Delcie Nilu. Zabytek należący niegdyś do miasta Thmuis, przebadany został przez amerykańskich i egipskich archeologów. Nilometr, pochodzący z III wieku B.C. był konstrukcją służącą w starożytności do określania poziomu wody w Nilu podczas corocznego wylewu rzeki, a na podstawie tego ustalania wysokości podatków. Jeśli nilometr wskazywał wysoki poziom wód a co za tym idzie pomyślne plony, wysokość podatków, płaconych w zbożu, wzrastała. –  wyjaśnia Robert Littman, archeolog z University of Hawaii.

Przed wybudowaniem Wielkiej Tam Asuańskiej w 1970 roku, co roku, przełomie lipca i sierpnia Nil wylewał i przykrywał wodą okoliczne pola. Rzeka ustępowała w we wrześniu i październiku , pozostawiając na polach żyzny sylt. Poziom wylewu co roku był inny, jeśli był za niski, tylko część pól została użyźniona, co skutkowała niskimi plonami. Za wysoki poziom wód z kolei, niszczył zboża oraz pobliskie osady. Szacuje się, ze raz na pięć lat zdarzały się niewystarczające lub nadmierne wylewy.

Nilometr odkryty w Thmuis był prawdopodobnie częścią kompleksu świątynnego. Kapłani zarządzający świątynią wyznaczali na podstawie nilometru wysokość plonów, a rolnicy składali tu ofiary bóstwu rzecznemu z prośbą o obfite zbiory. Konstrukcja składa się z okrągłej części oraz prowadzących do niej schodów. Na zabytku znajduje się lista imion zapisanych w języku greckim oraz towarzyszących im liczb. Imiona należą prawdopodobnie do beneficjentów, którzy mieli swój wkład w budowę nilometru.

Dzisiaj nilometr znajduje się w pewnej odległości od Nilu, którego odnogi w starożytności kilkakrotnie zmieniały koryto. Od rzeki zależne były miasta, które „wędrowały” za Nilem. Rozwój Thmuis, który nastąpił w tym samym czasie, co upadek Mendes, położonego niecały kilometr na północ, związany był prawdopodobnie z przemieszczeniem rzeki nieco na południe. Odkrycie nilometru wskazuje, że rzeka biegła przypuszczalnie po zachodniej stronie miasta. Po jakimś czasie Nil przesunął się ponownie, w wyniku czego Thmuis zamieniło się w małą wioskę, a na lidera wśród miast w tym regionie wyrosła El Mansoura, położona bezpośrednio nad rzeką.

MK- na podstawie National Geographic