„Nasza wiedza o Egipcie przypomina wielką białą plamę” – wywiad z prof. A. Niwińskim

W przeprowadzonym dla portalu Onet.pl wywiadzie prof. Andrzej Niwiński przedstawia swoje poglądy na temat naszej wiedzy o starożytnym Egipcie oraz nadzieje związane z pracami kierowanej przez niego od 1999 roku Misji Skalnej.

Prof. Andrzej Niwiński podczas prac wykopaliskowych. Źródło: http://podroze.onet.pl/aktualnosci/prof-andrzej-niwinski-o-misji-skalnej-i-stereotypach-o-egipcie/x38hv

Prof. Andrzej Niwiński podczas prac wykopaliskowych. Źródło: http://podroze.onet.pl/aktualnosci/prof-andrzej-niwinski-o-misji-skalnej-i-stereotypach-o-egipcie/x38hv

Według prof. Niwińskiego archeologia Egiptu wciąż ma przed sobą wiele wyzwań, a przypuszczenia, że niewiele zostało już do odkrycia należy uznać za mit. Według słynnego specjalisty  w dziedzinie egipskiej ikonografii religijnej, wiele wątków w dziejach cywilizacji faraońskiej pozostaje nadal białą plamą. Obecnie w miarę dobrze poznane zostały jedynie zwyczaje ok 10% populacji starożytnego Egiptu, jakie składało się na jej elity. Co więcej, nawet w tym zakresie nasza wiedza pozostaje pełna pomyłek wynikających z błędnego myślenia. Zadaniem archeologów pozostaje wypełniać istniejącą lukę, a wykopaliska powinny być poprzedzone uważnymi studiami, które wskażą konkretny cel prowadzonych badań terenowych.

Sam prof. Niwiński od lat działa według wyznawanym zasadom. Od 1999 roku jest kierownikiem Misji Skalnej w Tebach Zachodnich, która, oprócz prac związanych z ochroną świątyń w Deir el-Bahari przed zagrożeniem ze strony piętrzących się ponad nimi wysokich klifów , stawia sobie za cel odnalezienie grobowca Herhora. Ten znany z „Faraona” Bolesława Prusa kapłan-faraon, miał zostać pochowany w doskonale zamaskowanym grobowcu skalnym nad świątynią Hatszepsut. Według prof. Niwińskiego, może to być szansa na odkrycie nieobrabowanego grobu królewskiego oraz znajdujących się w pobliżu grobów najwyższych dostojników.

Więcej informacji znaleźć można w pełnej wersji wywiadu: www.podróże.onet.pl.

NMD