Najstarsza koszula świata

Egypt-Tarkhan-Dress

Lniana koszula z grobu I dynastii z Tarchan. Źródło: http://archaeology.org/news/4197-160219-egypt-tarkhan-dress-worlds-oldest

Lniana koszula odkryta w 1913 roku w Tarchan w grobie datowanym na I dynastię została ostatnio przebadana radiowęglowo. Naukowcy stwierdzili, że płótno, z którego uszyto ubiór zostało wykonane pomiędzy 3484 a 3102 r. p.n.e., co ostatecznie potwierdziło chronologię znaleziska i uczyniło ją najstarszą znaną koszulą na świecie. Ślady pozostawione na tkaninie wskazują również, że była ona używana jeszcze przed złożeniem jej do grobu. Na podstawie rozmiaru przypuszcza się, że koszula została wykonana dla szczupłego nastolatka lub kobiety. Obecnie zabytek jest przechowywany w Petrie Museum w Londynie.

NMD

Źródło: www.archaeology.org