Międzynarodowa konferencja Current Research in Egyptology w maju 2016 roku w Krakowie

1-eb3c0da19bInstytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wspierane przez Koło Naukowe Starożytnego Egiptu “Kemet”, Polskie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Sekcję Egiptologii w Zakładzie Wschodu Starożytnego Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność ogłosić XVII. międzynarodową konferencję z cyklu Current Research in Egyptology, która odbędzie się w Krakowie w dniach 4-7. maja 2016.

Czekamy na propozycje 20-minutowych wystąpień lub posterów o formacie A0 nadsyłanych przez studentów studiów magisterskich oraz młodych, także niezależnych, badaczy u progu swojej kariery naukowej, zajmujących się starożytnym Egiptem i Sudanem od czasów prehistorycznych do okresu islamskiego. Abstrakty mogą dotyczyć szerokiego zakresu tematów jak np.: historia sztuki, ceramika, aktualnie prowadzone prace terenowe, geoarcheologia, kultura materialna, osteoarcheologia, filozofia, religia czy ekonomia.

Treść abstraktów w języku angielskim nie może przekraczać 1000 znaków objętości i powinna zostać uzupełniona tytułem wystąpienia (nie wliczany do limitu znaków), imionami i nazwiskami wszystkich autorów wraz z ich tytułami (jeśli takie posiadają) oraz afiliacją (w przypadku braku afiliacji prosimy o informację „independent researcher”). Na abstrakty oczekujemy najdalej do 30. listopada 2015, prosimy wysyłać je na adres crexviikrakow@gmail.com.

Wszystkie wydarzenia konferencyjne będą się odbywać w historycznym kwartale Uniwersytetu Jagiellońskiego w okolicach ul. Gołębiej w Krakowie.

Oficjalnym językiem konferencji jest angielski.

Więcej informacji:

Strona internetowa konferencji/ Conference Homepage                  http://cregyptology.org.uk/

Profil na Facebooku/ Facebook profile                         https://www.facebook.com/CREgyptology

lub kontakt z organizatorami przez email/or contact the organizers by email
crexviikrakow@gmail.com

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału!!!