Odkrycie nowego grobowca w Abusir

Egipskie Ministerstwo ds. Starożytności poinformowało o odkryciu w Abusir nowego grobowca z czasów V dynastii. Jego właściciel, Szepseskaf’anch, jak wskazuje noszony przez niego tytuł, stał na czele Lekarzy Górnego i Dolnego Egiptu. Znaczenie tego odkrycia, podkreśla fakt iż pochowana w nim osoba, należała do grona najwybitniejszych lekarzy okresu budowniczych wielkich piramid, ściśle związanych z ówczesnymi władcami. Jest to już trzeci grobowiec, należący do lekarza, odkryty na cmentarzysku w Abusir, badanym przez ekspedycję czeską pod kierownictwem Miroslava Barta.

więcej informacji >>>