Egipt i Bliski Wschód w okresie neolitu i początku wczesnego brązu

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii UJ oraz Zespół Badań nad Początkami Cywilizacji Na Bliskim Wschodzie i w Północno-Wschodniej Afryce Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych PAN zapraszają do udziału w konferencji pt. EGIPT I BLISKI WSCHÓD W OKRESIE NEOLITU I POCZĄTKU WCZESNEGO BRĄZU, która odbędzie się w dniach 6 – 7 grudnia 2013.

  • Cel konferencji i tematyka

Celem przygotowywanej konferencji jest zaprezentowanie najnowszych rezultatów badań prowadzonych
przez polskich uczonych nad okresami od neolitu do początku wczesnego brązu. Spotkanie ma sprzyjać
wymianie poglądów pomiędzy badaczami prowadzącymi prace na stanowiskach położonych zarówno na
obszarze Bliskiego Wschodu jak i na terenie Egiptu umożliwiając spojrzenie z szerszej perspektywy na
przemiany zachodzące w rozwijających się wówczas kulturach.

  • Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa oraz abstrakty referatów prosimy przesyłać na adres: ebw1@farkha.org
Terminy
– 30 maj 2013 – zgłoszenie udziału w konferencji wraz z tytułem referatu
– 30 sierpień 2013 – nadesłanie abstraktu (do 400 słów)

  • Miejsce konferencji

Instytut Archeologii UJ (ul. Gołębia 11, Kraków).
Informacje dla uczestników
Referaty (20 minut) będą wygłaszane w języku polskim. Od uczestników spotkania nie będą pobierane
opłaty konferencyjne. Prosimy natomiast o pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania z własnych
środków.

  • Organizatorzy

Prof. dr hab. K.M. Ciałowicz – kmcialowicz@interia.pl

Dr M.A. Jucha – jucha_m@hotmail.com