Krakowscy archeolodzy rozpoczynają kolejny sezon badawczy we Wschodniej Delcie Nilu

w trakcie eksploracji, fot. Grzegorz Bąk-Pryc

W trakcie prac badawczych, fot. Grzegorz Bąk-Pryc

11 marca rozpoczął się kolejny sezon wykopalisk na stanowisku Tell el-Murra zlokalizowanym we wschodniej części Delty Nilu. Prace archeologiczne w tym sezonie będą prowadzone na osadzie, gdzie do chwili obecnej odkryto struktury architektoniczne datowane na okres Starego Państwa oraz Wczesnodynastyczny. Wśród dotychczas przebadanych konstrukcji, przeważają pomieszczenia na planie okrągłym oraz prostokątnym, w większości o charakterze gospodarczym.

Portal egiptologia.pl będzie na bieżąco śledzić pracę krakowskich archeologów a także informować o postępie w pracach.

oficjalna strona misji Tell el-Murra

GBP