Jak zostać egiptologiem?

ARCHEOLOGIA EGIPTU NA POLSKICH UCZELNIACH

 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
INSTYTUT ARCHEOLOGII
ZAKŁAD ARCHEOLOGII EGIPTU i BLISKIEGO WSCHODU
Kierownik: Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Kierunki badawcze:
Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu archeologii, sztuki i architektury starożytnego Egiptu oraz Bliskiego Wschodu. Do głównych nurtów badawczych należą m.in. studia nad dziejami wspomnianego obszaru w okresie przedhistorycznym oraz zagadnieniami dotyczącymi  powstawania pierwszych cywilizacji i formowania się państwa egipskiego.
Pracownicy zakładu prowadzą badania archeologiczne na terenie Egiptu (Tell el-Farkha, Tell el-Murra), Izraela (Tell Erani) oraz Jordanii.
LINK>>>

=========================================================================

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
INSTYTUT ARCHEOLOGII
ZAKŁAD ARCHEOLOGII EGIPTU i NUBII
kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski
Kierunki badawcze
Tematyka badawcza skupia się na zagadnieniach związanych z archeologią Egiptu oraz Nubii. Obejmuje studia nad wieloma aspektami z zakresu historii, sztuki, architektury i religii okresu faraońskiego w Egipcie, a także badania nad dziejami chrześcijaństwa na wspomnianych obszarach.
Pracownicy zakładu prowadzą wykopaliskowe na terenie Egiptu (Tell el-Retaba, Naqlun) oraz w Nubii (Dongola). Uczestniczą też w wykopaliskach w Sakkara oraz Deir el-Bahari.
LINK>>>

=========================================================================

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
INSTYTUT PRAHISTORII
PRACOWNIA ARCHEOLOGII CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH
Kierownik: dr hab. Rafał Koliński
Kierunki badawcze:
Zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące cywilizacji wczesnohistorycznych w basenie Morza Śródziemnego. Wśród pracowników znajdują się m.in. specjaliści z zakresu archeologii Mezopotamii (dr hab. Rafał Koliński – kierownik pracowni) oraz Egiptu (dr Andrzej Ćwiek)
LINK>>>

=========================================================================

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU
INSTYTUT ARCHEOLOGII
ZAKŁAD ARCHEOLOGII ANTYCZNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Mielczarek
Kierunki badawcze:
Obok głównych nurtów badań obejmujących studia z zakresu archeologii Grecji i Rzymu oraz kolonii greckich i prowincji rzymskich znajdują się również zagadnienia związane z archeologią Bliskiego Wschodu. Dzięki współpracy z Instytutem Archeologii UJ studenci archeologii UMK biorą udział w badaniach wykopaliskowych w Tell el-Farkha (Egipt).
LINK>>>

=========================================================================

UNIWERSYTET GDAŃSKI
INSTYTUT ARCHEOLOGII
ZAKŁAD ARCHEOLOGII ANTYCZNEJ
Kierownik: Prof. dr hab. Nicholas Sekunda
Kierunki badawcze:
Główne kierunki badawcze obejmują zagadnienia z zakresu archeologii śródziemnomorskiej, w tym archeologii Egiptu, Palestyny oraz Mezopotamii.
LINK>>>

 

 

INNE PLACÓWKI BADAWCZE

=========================================================================

POLSKA AKADEMIA NAUK – INSTYTUT KULTUR ŚRÓDZIEMNOMORSKICH I ORIENTALNYCH
ZAKŁAD EGIPTOLOGII
kierownik: Prof. dr hab. Karol Myśliwiec
Kierunki badawcze:
Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z kulturą Egiptu faraońskiego oraz starożytnego Bliskiego Wschodu (sztuka, religia).
Pracownicy zakładu prowadzą badania wykopaliskowe na terenie Egiptu (Sakkara) oraz uczestniczą w pracach badawczych w Deir el-Baharii, Gurna oraz na Elefantynie.
LINK >>>