Grób nieznanej dotąd królowej odkryty w Abusir

Khentkaus III 5th Dynasty tomb in Abusir by Dr Miroslav Barta by Luxor Times 3

Grób Chentkaus III odkryty w Abusir. Źródło: http://luxortimesmagazine.blogspot.com/2015/01/4500-years-old-tomb-of-unknown-ancient.html

Czeska ekspedycja archeologiczna kierowana przez Dra M. Barte odkryła w Abusir grób należący do nieznanej dotąd królowej o imieniu Chentkaus III.

Podczas odsłaniania grobu badacze natrafili na 23 naczynia wapienne oraz 4 narzędzia miedziane, które zostały złożone zmarłemu jako część wyposażenia. Na ścianach jednego z bocznych pomieszczeń archeolodzy znaleźli inskrypcje zawierające tytuły właściciela grobowca, między innymi: „Żona Króla” i „Matka Króla”.

Jak podaje Dr Barta: „Odkrycie to odsłania przed nami nieznaną dotąd część historii V dynastii i otwiera na nowo możliwości przestudiowania genealogii tej rodziny”
Barta dodaje również, że grób królowej jest częścią małego cmentarzyska znajdującego się na południowy-wschód od kompleksu grobowego faraona Neferefre. Niewykluczone, że królowa Chentkaus była żoną Neferefre, dlatego została pochowana tak blisko jego piramidy.

Dr J Krejci zwraca z kolei szczególną uwagę na tytuł właścicielki grobu” Matka Króla”. Jego zdaniem, znaleziona w grobie pieczęć z imieniem faraona Niuserre wskazuje, że królowa mogła zostać pochowana za jego rządów, To z kolei oznacza, że Chentkaus III była matką Menkauhora, który objął tron po Niuserre.

Grób Chentkaus III jest bardzo podobno do innych grobowców odkrytych wcześniej na nekropolii przez czeskich archeologów. Składa się z części nadziemnej, którą tworzą mastaba z kaplicą oraz umieszczonej pod nimi komory grobowej, do której prowadzi szyb.

 

MK-na podstawie Luxor Magazine

Źródło: http://luxortimesmagazine.blogspot.com/