Egipcjanie w Danii?

Grób kobiety z epoki brązu. Źródło:  wwww.

Grób kobiety z epoki brązu. Źródło: www.archeology.org

Najnowsze odkrycie w Danii wprawiło naukowców w zdumienie. Analiza chemiczna szklanych paciorków odkrytych w grobie  datowanym na epokę brązu, dała wyniki bardzo zbliżone do tych uzyskiwanych dla paciorków z Tell el-Amarna w środkowym Egipcie oraz Nippur w Mezopotamii. Według badaczy z Muzeum Moesgaard, Narodowego Muzeum Danii, Uniwersytetu Aarhus oraz współpracującego z nimi francuskiego Instytutu Badań nad Materiałami Archeologicznymi w Orleanie, paciorki odnalezione w Danii mają sygnaturę chemiczną charakterystyczną dla warsztatów egipskich. Być może szklane paciorki były ekwiwalentem północnoeuropejskiego bursztynu i jako taki wędrowały z rejonu Morza Śródziemnego na północ.

Więcej na temat egipskiego wyrobu szklanych paciorków: www.interactive.archaeology.org

NMD

Źródło: www.archaeology.org