Dobre strony o starożytnym Egipcie

ewqAIGYPTOS
Baza wydawnictw i wyszukiwarka publikacji prowadzona przez Uniwersytety w Monachium i Heidelbergu
http://www.aigyptos.uni-muenchen.de

 

ghjTHEBAN MAPPING PROJECT
Archeologiczna, cyfrowa baza danych o Tebach Zachodnich – grobowce i świątynie dostępne do wirtualnego zwiedzania
http://www.thebanmappingproject.com

 

wefeMUZEUM FITZWILLIAM W CAMBRIDGE
Serwis Muzeum Fitzwilliam w Cambridge – jedna z najciekawszych kolekcji egiptologicznych na świecie
http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/ant/egypt

 

gfhfAERAWEB
Strona prezentująca badania i projekty prowadzone w rejonie Gizy. Informacje na temat budowli, prac badawczych i konserwatorskich.
http://www.aeraweb.org

 

Bez-nazwy-1AMARNA PROJECT
Serwis poświęcony stolicy państwa za panowania Echnatona – Amarnie. Informacje o badaniach, projektach i publikacjach.
http://www.amarnaproject.com

 

Bez-nazwy-13EGYPT EXPLORATION SOCIETY
Serwis Egypt Exploration Society – jednej z najstarszych organizacji prowadzących badania w Egipcie i popularyzujących wiedzę o cywilizacji starożytnego państwa faraonów.
http://www.ees.ac.uk

 

sfPETRIE MUSEUM
Londyńskie Muzeum Petrie’go to jedna z największych kolekcji obiektów z terenów Egiptu i Sudanu. Zabytki dostępne są także w formie katalogu online.
http://www.ucl.ac.uk/museums/petrie

 

p;'LATE PREDYNASTIC & EARLY DYNASTIC EGYPT
Bogato ilustrowany, prywatny serwis poświęcony archeologii Egiptu predynastycznego i wczesnodynastycznego – opisy pierwszych dynastii, grup zabytków i najważniejszych odkryć.
http://xoomer.virgilio.it/francescoraf

 

fghPOTMARK WORKSHOP
Serwis poświęcony tzw. potmarkom czyli znakom garncarskich znajdowanym na naczyniach w okresie predynastycznym i wczesnodynastycznym – baza potmarków, i bogata bibliografia.
http://www.potmark-egypt.com

 

ghgfhgfCHRONOLOGIA EGIPTU
Prywatny, bardzo kompetentny serwis opisywany przez autora jako pomocniczy, systematyzujący i koncentrujący dostępną w literaturze naukowej wiedzę głównie na temat chronologii starożytnego Egiptu.
http://www.narmer.pl

 

Bez-nazwy-1

KARNAK PROJECT
Serwis poświęcony największemu, egipskiemu kompleksowi świątynnemu – jego historii, architekturze i roli w starożytnym Egipcie
http://dlib.etc.ucla.edu/projects/Karnak

 

Bez-nazwy-1SERWIS DAI
Serwis Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, który prowadzi prace badawcze na wielu niezwykle istotnych stanowiskach na terenie Egiptu takich jak Abydos, Buto, Elefantyna, Luksor itd.
http://www.dainst.org

 

Bez-nazwy-2SERWIS IFAO
Serwis Francuskiego Instytutu Archeologicznego, który prowadzi prace badawcze na wielu niezwykle istotnych stanowiskach na terenie Egiptu takich jak Karnak, Balat, Bir Samut itd. oraz wydaje szereg ważnych publikacji naukowych.
http://www.ifao.egnet.net

 

Bez-nazwy-3

SERWIS ARCE
Serwis Amerykańskiego Centrum Badawczego w Egipcie, który prowadzi prace badawcze na wielu niezwykle istotnych stanowiskach na terenie Egiptu takich jak Abydos, Luksor, Fajum, File czy Hierakonpolis itd. oraz wydaje szereg ważnych publikacji naukowych.
http://www.arce.org