Członkowie ekspedycji w Tell el-Murra: Konrad Grzyb

Konrad Grzyb, magistrant w Instytucie Archeologii UJ

DSC_5284

Zdj. E. Kuciewicz

W Tell el-Murra zajmuje się trumnami ceramicznymi pochodzącymi z grobów odkrywanych na cmentarzysku, zlokalizowanym w południowo-zachodniej części stanowiska. Podczas prac wykopaliskowych na cmentarzysku, odpowiedzialny jest także za dokumentację rysunkową odkrywanych grobów.

Ceramiczne trumny to rodzaj zabytków wyróżniający Tell el-Murra spośród wielu sąsiednich stanowisk w Delcie. Spośród 40 dotychczas odkrytych grobów, aż w 10 znajdowały się ceramiczne trumny.  Jak wyjaśnia Konrad Grzyb, na obecnym etapie badań można wyróżnić pośród nich trzy typy, odpowiadające chronologicznym grupom grobów. Różnią się kształtem, jakością wykonania oraz innymi szczegółami. Część z nich poza dolną częścią, w której chowano zmarłego posiadała także pokrywę. Bez odpowiedzi pozostaje wciąż pytanie, dlaczego w okresie wczesnodynastycznym mieszkańcy starożytnej osady na Tell el-Murra chowali swoich zmarłych w ceramicznych trumnach, podczas gdy zwyczaj taki był obcy mieszkańcom wielu osad położonych w bliższej i dalszej okolicy. W czasie obecnego sezonu badań Konrad Grzyb zajmuje się przede wszystkim zrekonstruowaniem i zadokumentowaniem trumien odkrytych w latach poprzednich. Ze względu na ciężar i rozmiary trumien, jest to bardzo czasochłonne zajęcie.