Członkowie ekspedycji w Tell el-Murra: ceramolog

mgr Magdalena Kazimierczak – doktorantka w Instytucie Archeologii UJ

DSC_3175

Ceramolog przy pracy. Fot. E. Kuciewicz

DSC_1603

Zabezpieczanie jednego z naczyń odkrytych w grobie w Tell el-Murra. Fot. E Kuciewicz

Prowadzi studia nad materiałem ceramicznym odkrywanym podczas prac w Tell el-Murra, zarówno na obszarze cmentarzyska jak i z osady. Większą część tegorocznego pobytu poświęca na analizę wczesnodynastycznej ceramiki pochodzącej z terenu osady. Materiał ten obejmuje przede wszystkim dużą ilość fragmentów oraz kompletnie zachowanych form chlebowych, tzw. dzbanów na piwo, dużych kadzi i mis, co wskazuje głównie na gospodarczy charakter odkrywanych tutaj struktur, związanych z pieczeniem, gotowaniem. Jednak obecność różnego rodzaju polerowanych mis i talerzy sugeruje, że poza działalnością produkcyjną musiała na tym obszarze odbywać się także konsumpcja potraw. Podobną interpretację nasuwa także dotychczasowa analiza form ceramicznych z wyższych warstw przebadanych w obrębie osady, datowanych na okres Starego Państwa.

DSC_0391

Podczas eksploracji jednego z grobów odkrytych w Tell el-Murra. Fot. E. Kuciewicz

Poza dokumentacją  ceramiki pochodzącej z tegorocznych prac na osadzie, mgr Magdalena Kazimierczak opracowuje także materiał z zeszłorocznej kampanii, w tym między innymi naczynia odkryte w grobach na cmentarzysku. Jak wyjaśnia, są wśród nich formy typowe dla okresu wczesnodynastycznego, analogiczne do naczyń rozpoznanych na innych stanowiskach w Delcie. Poza typami występującymi już we wcześniej odkrytych grobach, obejmującymi tzw. dzbany na wino, dzbany na piwo, dzbany cylindryczne, różne rodzaje mis i talerzy, w jednym z grobów znalezione zostało naczynie o nietypowej formie, przypominającej imitację wiklinowego kosza. Bliższa analiza wszystkich zgromadzonych do tej pory form ceramicznych pozwoli określić dokładną chronologię grobów, a w przyszłości stworzyć mapę chronologiczną cmentarzyska, wskazać etapy jego rozwoju, a ponadto posłuży do rekonstrukcji zwyczajów grobowych ludności żyjącej w Tell el-Murra.

_RSF2920

Ceramolog podczas odczyszczania i zabezpieczania naczyń odkrytych w jednym z grobów w Tell el-Farcha. Fot. R. Słaboński

Podczas pobytu w Egipcie mgr Magdalena Kazimierczak od kilku lat bierze również udział w badaniach wykopaliskach prowadzonych na stanowisku Tell el-Farcha zlokalizowanym tylko 10 km od Tell el-Murra, gdzie zajmuje się opracowaniem materiału ceramicznego z Komu Wschodniego, na którym zlokalizowane jest cmentarzysko. Stanowisko Tell el-Farcha badane jest od kilkudziesięciu lat przez archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Ciałowicza oraz dr. Marka Chłodnickiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Opracowanie tej kategorii zabytków z Tell el-Murra i Tell el-Farcha daje niepowtarzalną okazję do studiów porównawczych nad materiałem ceramicznym z obu stanowisk.

_RSF3169

Podczas prac na stanowisku Tell el-Farcha. Fot. R. Słaboński.