Członkowie ekspedycji Tell el-Murra. Katarzyna Lajs

DSC_0006

W trakcie dokumentacji rysunkowej, fot. Ewa Kuciewicz

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki krzemieniarstwa neolitu i epoki brązu. W Tell el-Murra zajmuje się analizą materiału krzemiennego, przede wszystkim z okresu wczesnodynastycznego i Starego Państwa. Do jej zadań należy prowadzenie bazy danych, w której opisywany jest każdy odkrywany artefakt, a także wykonywanie ich dokumentacji rysunkowej i fotograficznej. Opracowany materiał posłuży jako baza danych do przygotowywanej pracy magisterskiej dotyczącej problematyki krzemieniarstwa w okresie wczesnodynastycznym i Starego Państwa w Egipcie.

Jak informuje Katarzyna Lajs (Instytut Archeologii UJ), wśród odkrywanych narzędzi na stanowisku Tell el-Murra dominują różnego typu wkładki, tworzące niegdyś ostrza większych narzędzi, takich jak sierpy. Oprócz nich występują między innymi wspomniane już noże, drapacze i przekłuwacze. Zabytków krzemiennych pochodzących z cmentarzyska jest zdecydowanie mniej i maja bardziej unikatowy charakter, co związane jest z pełnieniem przez nie roli wyposażenia grobowego – dodaje.

Opracowanie materiału krzemieniarskiego pozwoli na identyfikację funkcji samych narzędzi oraz czynności jakie wykonywali ówcześni ludzie za ich pomocą. Wiemy, że jedną z nich była intensywna uprawa zbóż (o czym świadczą liczne wkładki sierpowe), a także obróbka mięsa, co potwierdzają znaleziska noży. W określeniu funkcji poszczególnych przedmiotów krzemiennych pomagają analizy traseologiczne prowadzone przez Damiana Stefańskiego (Muzeum Archeologiczne w Krakowie).