Czasopisma egiptologiczne

CZASOPISMA NAUKOWE

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo (MDAiK)

Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale (BIFAO)

Journal of the American Research Center in Egypt (JARCE)

Studies in Ancient Art and Civilization (SAAC)

Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM)

Études et Travaux

Journal of Egyptian Archaeology (JEA)

Egyptian Archaeology (EA)

Discussions in Egyptology (DE)

 

CZASOPISMA POPULARNONAUKOWE (zawierające treści o starożytnym Egipcie)

Archeologia Żywa (działalność obecnie zawieszona) – polskie czasopismo popularnonaukowe ukazujące się od 1996 roku. Założone przez P. Wielowiejskiego (pracownik Instytutu Archeologii UW). Pismo poświęcone jest badaniom prowadzonym przez polskich i zagranicznych archeologów, „informuje” o ich najnowszych odkryciach, omawia bieżące interpretacje historyczne,
a także zamieszcza wywiady ze znanymi badaczami oraz sprawozdania z imprez archeologicznych.

Archaeology Magazine – popularnonaukowy magazyn wydawany w języku angielskim przez Archaeological Institute of America, przedstawia bieżące wydarzenia ze świata archeologii z całego globu.

Kmt A Modern Journal of Ancient Egypt – angielskojęzyczny periodyk ukazujący się od 1990 roku. Składa się z artykułów poświęconych w całości historii i szeroko pojętej kulturze starożytnego Egiptu (odkryciom archeologicznym z terenu Delty i Doliny Nilu, historii egiptologii, słynnym badaczom).

National Geographic –  czasopismo wydawane od 1888 roku przez National Geographic Society, ukazuje się 12 razy w roku. Oferuje artykuły o podróżowaniu, środowisku, kulturze
i historii przeróżnych miejsc na ziemi. Do tekstów dołączone są bardzo często mapy
oraz doskonałej jakości fotografie.

National Geographic Polska – polska wersja magazynu , pierwszy numer ukazał się w 1999 roku. Pismo prezentowało między innymi artykuł dotyczący odkryć dokonanych przez polskich archeologów w Egipcie na stanowisku Tell el-Farcha (http://www.national-geographic.pl/artykuly/pokaz/egipt-pierwszych-faraonow/).

Świat Wiedzy – polski magazyn popularnonaukowy, opisuje najnowsze odkrycia dotyczące naszej planety, człowieka oraz techniki.

Academia – magazyn Polskiej Akademii Nauk, czasopismo popularnonaukowe, porusza zagadnienia istotne dla świata nauki, popularyzuje badania polskich uczonych.  Artykuły pisane są językiem przystępnym dla przedstawicieli różnych dziedzin nauki, ale także dla studentów, uczniów i wszystkich innych czytelników zainteresowanych tematyką popularnonaukową. Od 2005 roku czasopismo ukazuje się w dwóch wersjach językowych (po polsku i po angielsku).

Archeo UW – nowe, popularnonaukowe czasopismo o archeologii i jej przeróżnych aspektach, wydawane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentuje wyniki badań prowadzonych w różnych częściach Polski i świata, efekty prac z najnowszymi technikami komputerowymi i eksploracyjnymi, przedstawia informacje dotyczące archeologii doświadczalnej i podwodnej oraz sylwetki znanych i zasłużonych badaczy. Dostępne w wersji elektronicznej na stronie: www.archeo.uw.edu.pl/auw oraz papierowej w siedzibie Instytutu Archeologii przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie.