Origins6_zrzutW dniach 10 – 15 wrzesień br., w Wiedniu będzie odbywał się międzynarodowy kongres poświęcony Egiptowi predynastycznemu i wczesnodynastycznemu: Origins.6 – Predynastic and Early Dynastic Egypt. Wśród badaczy z całego świata, swój udział zapowiedzieli naukowcy również z Polski.

Program >>

oficjalna strona kongresu >>