AEGYPTUS EST IMAGO CAELI Studies Presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday

Aegyptus-est-imago-caeli-Studies-Presented-to-Krzysztof-Cialowicz-on-His-60th-Birthday_largeZ okazji 60-tych urodzin prof. Krzysztofa Ciałowicza , jednego z czołowych badaczy okresu formowania się państwa egipskiego ukazała się publikacja zatytułowana „AEGYPTUS EST IMAGO CAELI” Studies Presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday (Kraków 2014). Książka zawiera szereg tekstów autorstwa zarówno badaczy z Polski jak i innych krajów. Tematycznie obejmuje zagadnienia z zakresu archeologii Egiptu oraz z dziejami Egiptu związane. Znaczną część stanowią teksty dotyczące okresu będącego przedmiotem zainteresowania Jubilata, a więc IV – III tys. p.n.e. Artykuły, ułożone tematycznie, dotyczą osadnictwa, poruszają kwestie związane z cmentarzyskami, ich chronologią, architekturą oraz wyposażeniem grobów. Osobna grupa tekstów omawia przedmioty sztuki, ceramikę, naczynia kamienne, głowice maczug oraz narzędzia krzemienne. Cześć poświęcona jest kontaktom Egiptu z Kanaanem. Kolejne artykuły dotyczą zagadnień związanych z późniejszymi dziejami Egiptu od II tys. p.n.e., poprzez okres ptolemejski, do czasów Napoleona.

 

Contents

Bibliography of Krzysztof M. Ciałowicz

Abbreviations

Mariusz A. Jucha
The Nile Delta Since The End of The Lower Egyptian Culture until The Beginning of Egyptian State

Béatrix Midant-Reynes, Nathalie Buchez, Gaëlle Bréand, François Briois, Julien Cavero, Anne-Sophie Coupey, Morgan De Dapper, Nathalie Delhopital, Aline Emery-Barbier, Rachid el-Ha¬jaoui, Samuel Guérin, Frédéric Guyot, Christiane Hochstrasser-Petit, Joséphine Lesur, Mathilde Minotti, Ilona Regulski, Jérôme Robitaille, Loic Torchy, Yann Tristant
Tell el-Iswid 2006–2010. The Archaeology of The Eastern Nile Delta in The 4th Millennium BC

Natalia Małecka-Drozd
The Settlement Landscape in The Nile Delta of The 3rd Millenium BC

Bartosz Adamski, Piotr Kołodziejczyk
Grain Storing and Bread Making during Formative Period and in The Old Kingdom Times: Case of Tell el-Farkha

Agnieszka Mączyńska
Some Remarks on The Chronology of The Oldest Graves from Minshat Abu Omar

Joanna Dębowska-Ludwin, Karolina Rosińska-Balik
Provincial Subsidiary Burials in Northern Egypt. Two Cases of Tell el-Farkha Cemeteries in a Three- Dimensional View

Renata Abłamowicz
Deposit of Animal Remains from Grave 86 in Tell el-Farkha

Karol Myśliwiec
The Dead in The Marshes – Reed Coffins Revisited

Renée Friedman
The Masks of Hierakonpolis Cemetery HK

Stan Hendrickx, Marleen De Meyer, Merel Eyckerman
On The Origin of The Royal False Beard and its Bovine Symbolism

Michał Kurzyk
Predynastic Ivory Artefacts in The Museum Collections in Victoria (Australia)

Ulrich Hartung
An Unusual Bone Comb From Cemetery U at Abydos, Umm el-Qaab

Edwin C.M. van den Brink
Another Protodynastic Storage Jar from The Area of Sheikh Zuweid, Northern Sinai

Magdalena Kazimierczak
Meidum Bowls from Tell el-Murra, Trench T5 (season 2013)

Ewdoksia Papuci-Władyka
Palestinian Dipper-Juglet from Aphek-Antipatris in The Jagiellonian University Collection and its Egyptian Connections

Magdalena Sobas
The Pottery Path Today and in The Past. A Walk Through The al-Nazla Workshop and Tell el-Farkha Settlement Site

Grzegorz Bąk-Pryc
Some Miniature Stone Vessels from Deposits of Western Kom at Tell el-Farkha

Marek Chłodnicki
Graves with Mace-Heads from Kadero (Sudan)

Marcin Czarnowicz
Egyptian Mace-Heads from The Southern Levant

Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Jacek Kabaciński
Between Typology and Function. Remarks on The Utilization of Flint Tools from The Predynastic and Early Dynastic Site of Tell el-Farkha

Michał Kobusiewicz
Sickle Blades of The Old Kingdom in Egypt

Heiko Riemer, Karin Kindermann
What’s That Tool for? An Unusual Flint Knife from The Egyptian Western Desert

Eliot Braun
Observations on Contacts between The Nile Valley and The Southern Levant in Late Prehistory Prior to Dynasty 0

Marcin Czarnowicz, Martin Pasternak, Agnieszka Ochał-Czarnowicz, Jakub Skłucki
The Egyptian Presence at Tel Erani

Piotr Kołodziejczyk
The Bronze Age in Southern Jordan – Remarks on The Need for Research

Andrzej Niwiński
Did The Pat-People and The Rekhyt-People Have Different Burial Ceremonies?

Monika Dolińska
Small Head, Little Mystery

Grażyna Bąkowska-Czerner
Harpocrates with The Horn of Plenty. Depictions of The God from Marina El-Alamein

Ewa Laskowska-Kusztal
Ergamenes II in The Ptolemaic Temple of Kalabsha

Jarosław Bodzek
Naval Supremacy Propaganda on The Coins of Ptolemy I

Mariusz Mielczarek
New Coin Finds and The Problem of The Inflow of Ptolemaic Coins into Central Europe

Anna Longa
Archaeology of The Fourth Nile Cataract: The Cemetery at El Ar

Katarzyna Juszczyk-Futkowska
Pattern and Diversity in Early Makuria Burial Shafts

Tomasz Maria Herbich
How Deep Can we See? Practical Observations on The Vertical Range of Fluxgate Gradiometers when Surveying Brick Structures in The Nile Valley

Janusz A. Ostrowski
Polski szlachcic świadkiem prac przy ustawianiu egipskiego obelisku na watykańskim placu św. Piotra

Agnieszka Fulińska
Some Remarks Concerning Napoleon’s Egyptian Campaign Medals

Joachim Śliwa
Emperor Napoleon and a Pyramid in Greater Poland