Zegar słoneczny z czasów ramessydzkich

Archeolodzy z Uniwersytetu w Bazylei odkryli w Dolinie Królów jeden z najwcześniejszych zegarów słonecznych w Egipcie. Urządzenie miało służyć robotnikom zatrudnionym przy wykuwaniu i dekoracji grobów królewskich z czasów Nowego Państwa.

Zegar słoneczny z XIII wieku p.n.e. odkryty w Dolinie Królów. Za: www.archaeology.org

Zegar słoneczny z XIII wieku p.n.e. odkryty w Dolinie Królów. Za: www.archaeology.org

Fragment wapiennego ostraka, na którym wykonany został zegar, znaleziono wśród innych pozostałości w miejscu, gdzie robotnicy odpoczywali po ciężkiej pracy. Na jednej ze stron kamiennego przedmiotu czarnym tuszem narysowane zostało półkole, podzielone liniami na 12 obszarów. U zbiegu tych linii widniał otwór, w którym umieszczano najpewniej drewniany patyk, który rzucając cień, wskazywał odpowiednią godzinę.

Do tej pory uważano, że ten typ zegara słonecznego rozpowszechnił się w Egipcie dopiero w czasach grecko-rzymskich. Według Susanne Bickel, odkrywczyni urządzenia, jest to przyczynek do ponownej interpretacji wielu wcześniejszych zabytków.

Źródło: www.archaeology.org

NMD