Pierścień z imieniem Setiego I w kanaanejskiej trumnie

4a-895x1024

Pieczęć z imieniem Setiego I. Zdj. Clara Amit. Israel Antiquities Authority.

Izraelscy archeolodzy prowadzący wykopaliska w pobliżu Tel Shadud odkryli liczącą 3,3 tysiąca lat trumnę oraz przedmioty należące do zamożnego Kanaanejczyka, prawdopodobnie wysoko postawionego funkcjonariusza egipskiej armii.

Badania prowadzone przez Israel Antiquities Authority, będące częścią projektu finansowanego przez Israel Natural Gas Lines Company, poprzedzają budowę rurociągu doprowadzającego gaz do rejonu Ramat Gavriel.

Podczas prac odsłonięto część cmentarzyska datowanego na Późną Epokę Brązu (XIII wiek p.n.e.). Na terenie nekropoli archeolodzy natrafili na ceramiczną trumnę z antropoidalną pokrywą oraz szereg przedmiotów złożonych do grobu, w tym ceramiczne naczynia, wyroby z brązu. Sarkofag zawierał szkielet dorosłej osoby, należącej, zdaniem badaczy, do Kanaanejczyka związane ze służbą w armii egipskiej lub zamożnej postaci, przedstawiciela lokalnej elity, która zaadaptowała egipskie zwyczaje grobowe. Archeolodzy podkreślają unikatowość znaleziska faktem, iż do tej pory tylko kilka antropoidalnych trumien zostało odkrytych na terenie Kanaanu, z czego ostatnia około piętnaście lat temu.

Jednym z najciekawszych przedmiotów znalezionych w pobliżu trumny jest pieczęć w formie pierścienia pokryta złotem, służąca do oznaczania dokumentów i przedmiotów, a zawierająca imię faraona Setiego I.  Władcy temu, rządzącemu Egiptem w XIII w. p.n.e. przypisuje się podbój terenów Kanaanu, w efekcie czego lokalni mieszkańcy, głównie miejscowa elita znalazła się pod znacznym wpływem egipskiej tradycji i zwyczajów. Odkrycie w rejonie Tel Shadud jest tego potwierdzeniem.

MK-na podstawie Heritage Daily
więcej informacji: http://www.heritagedaily.com/